onan.in / foto / info

Oförskämt shoppande, oljeberoende, tjänsteyrken.

Som den i-länning jag är har jag friheten att fotografera min vardag, det jag ser runt mig. Själviskt, skamset och rätt tramsigt.

Tag din medicin, var glad, köp mera.